top of page

Project BrainGymmer

Serious games voor mentale gezondheid 

Uitdaging

Onderzoek heeft aangetoond dat onze cognitieve functies al vanaf het dertigste levensjaar beginnen af te nemen. Naar schatting krijgt 25% van de wereldbevolking te maken met een mentale aandoening, en met name dementie komt steeds vaker voor. In Nederland wordt per jaar meer dan 20 miljard besteed aan de gevolgen van hersenziekten. Hoe kunnen we inspelen op de behoeften van patiënten en de mentale gezondheid verbeteren?

Oplossing

BrainGymmer omvat onderzoek naar en ontwikkeling van nuttige en leuke (adaptieve) online programma’s zoals serious games, testen, brain teasers en trainingsvideo's, die inspelen op bovenstaande uitdaging. Omdat de basis van het werk in de neurowetenschappen ligt wordt samengewerkt met onderzoekers om de trainingsprogramma's te verbeteren en valideren: Universiteit van Amsterdam, VU Medisch centrum, Calgary University, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie. Het betreffen onderzoeken naar cognitieve trainingseffecten bij kinderen met niet aangeboren hersenletsel, cognitieve trainingseffecten bij schizofrenie en cognitieve trainingseffecten na een herseninfarct.

Rol GezondheidFabriek

Met de GezondheidFabriek als kennispartner blijft BrainGymmer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond serious game technologie om de duurzaamheid van de zorg, met name op mentaal gebied, te bevorderen.

Initiatiefnemer

Dezzel

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page