top of page

Project BRAVO

BewegingsRegistratie en Analyse voor Valrisicoschatting bij Ouderen

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland valt iedere 5 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op de Spoed Eisende Hulp afdeling noodzakelijk is.

Oplossing

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen (woonomgeving en ziekenhuisomgeving) en over de acceptatie van dergelijke technologie.

Rol GezondheidFabriek

GezondheidFabriek ondersteunt het onderzoek naar valrisico in de woonomgeving, specifiek via het aanbod van lab faciliteiten aan partner Cinnovate. De kennis die wordt opgedaan zal worden gebruikt in het aanjagen van nieuwe producten en diensten met bijbehorende business case.

Initiatiefnemer

HvA, Domein Digitale Media en Creatieve Industrie en Domein Gezondheid

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page