top of page

Project CvIVHAF

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Healthy Ageing Friesland

hartje.png

PROJECT CLOSED

Uitdaging

De Friese (thuis)zorginstellingen zien drie grote uitdagingen: de mismatch op de arbeidsmarkt, het leveren van goede zorg dichtbij de cliënt en het bevorderen van de eigen regie, bij cliënt en medewerker.

Oplossing

Het project organiseert de Publiek Private Samenwerking en innovatiekracht nodig om de ouderenzorg te vernieuwen. De drie doelstellingen: innoveren (via zorginnovatie labs), opleiden (via leerwerkplaatsenen) en kennisdelen (via zorginnovatie portaal en praktijkonderzoek).

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek levert via de organisatie van een skillslab een bijdrage in het aandragen en stimuleren van het gebruik van innovatieve technologie binnen de gezondheidszorg.

Initiatiefnemer

MBO Friesche Poort

nieuwe logo definitief.png
bottom of page