top of page

Wij zijn makers. Samen bouwen we

een gezonde en sociale samenleving!

De afgelopen jaren onderging de Nederlandse gezondheidszorg grote veranderingen. Zorg en welzijn staan onder druk en wereldwijd zoekt men naar duurzame oplossingen voor een gezonde en sociale samenleving.

De GezondheidFabriek zoekt de oplossing in samenwerking, en in de combinatie van technologische en sociale innovatie. Zij staat voor:

  • Een betere kwaliteit van leven voor iedereen

  • Een duurzaam (en betaalbaar) systeem van zorg en welzijn

  • Economische groei in nieuwe markten en werkgelegenheid

 

Onze kernwaarden zijn samen, open, mensgericht en vraag gestuurd, om steeds tegemoet te komen aan de behoeften en aspiraties van de mensen om ons heen.

Anker 1

De GezondheidFabriek is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk

Technologiebedrijf Cinnovate, het Big Data Value Center, TNO en Gemeente Almere staan aan de wieg van de GezondheidFabriek. Zij zagen behoeften en kansen, en namen in 2014 het initiatief tot het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere of GWIA. Begin 2017 werd GWIA omgedoopt tot GezondheidFabriek.

Met een IFA subsidie van de Provincie Flevoland werd de infrastructuur van de GezondheidFabriek neergezet. Samenwerkingspartners vinden in de GezondheidFabriek een open werk- en leeromgeving. Onze missie en doelen brengen we in de praktijk langs vier pijlers in de vorm van innovatie projecten: Netwerk, Kennis, Talent en Lab.

Netwerk

Toegang tot publieke en private partners, talent, faciliteiten, kennis en goede voorbeelden ter inspiratie en samenwerking. Word vandaag nog partner of sponsor!

   Kennis

Kennis en kunde geproduceerd in de GezondheidFabriek, zoals onderzoeks- en project resultaten, good practices, is vrij beschikbaar voor ieder om van te leren en op voort te bouwen.

Samenwerking met studenten en opleidingen in stages en projecten ter ondersteuning van onderwijs – arbeidsmarkt vraagstukken en vernieuwing.

Toegang tot R&D en data science faciliteiten, werkruimte en living lab mogelijkheden voor co-creatie en testen. Fysiek en digitaal.

Projectondersteuning

Heb je een initiatief, idee of wens voor een nieuw project, dan horen wij graag van je

De GezondheidFabriek neemt een unieke positie in wat betreft projectondersteuning. Projectgroepen worden niet alleen bij elkaar gebracht door ideeën en netwerken met elkaar te verbinden, projectgroepen kunnen projecten ook daadwerkelijk uitvoeren in de GezondheidFabriek. Hiermee vergroten we de kans op succes en op een waardevolle besteding van publieke middelen.

 

Komt jouw projectidee in aanmerking voor ondersteuning? Hier vind je onze voorwaarden voor samenwerking en intakeformulier ter toetsing van jouw projectidee. De GezondheidFabriek beschikt zelf niet over financiële middelen en kent geen financiële middelen toe aan projecten. Afhankelijk van het type ondersteuning, vragen we een financiële bijdrage.

 

De project managers helpen de projectgroepen in alle fases. Of het nu gaat om projectontwikkeling, subsidie aanvragen, technische R&D, projectmanagement of communicatie. De GezondheidFabriek heeft alle expertise in huis om projecten succesvol te ondersteunen. Het projectenoverzicht geeft een indruk van de scope van onze activiteiten.

Naast innovatieprojecten, kun je ons ook benaderen voor onderzoeksopdrachten. 

Komt jouw projectidee overeen met onze voorwaarden? Download dan nu het intakeformulier!

nieuwe logo definitief.png
bottom of page