top of page
Logo zwart.png

Project Het eHealth Gebruikers Gilde

Boosting the Silver Economy

slogan zwart png.png
Logo_EFRO_staand_kleur.png
hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen thuis kunnen ondersteunen. In de praktijk is het niet al (g)oud wat er blinkt: ouderen en hun formele en informele verzorgenden adopteren moderne technologie moeizaam. Het bedrijfsleven spreekt van een ‘implementatie infarct’.

Oplossing

Om de economische slagkracht van de ‘Silver Economy’ duurzaam aan te jagen, zet het project Het eHealth Gebruikers Gilde in op de succesvolle implementatie (bewustwording, gebruiksvriendelijkheid en verdienmodel) van eHealthdiensten en –producten ter ondersteuning van ouderen, zorgaanbieders én ondernemers. Via het zelf ervaren, co-creëren en integreren van eHealth toepassingen werken ondernemers samen met ouderen en verzorgenden aan de broodnodige cultuuromslag richting de succesvolle inzet van eHealth (thuis).

 

Beoogd resultaat

Na drie jaar versterkt project Het eHealth Gebruikers Gilde de ‘Silver Economy’ met:

  • Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties;

  • Heeft het innovatieve MKB toegang tot een open eHealth implementatieomgeving ter versterking en versnelling van eHealth innovaties;

  • Zijn eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geaccepteerd en geïntegreerd door zorgprofessionals, ouderen en betrokkenen in de metropoolregio Amsterdam;

  • Is er een eHealth opschalingscoalitie gevormd van eHealth bewuste ouderen,  (thuis)zorgprofessionals, en overige betrokkenen;

  • En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek heeft het project samen met de partners ontwikkeld en succesvol subsidie aangevraagd. Zij is tevens penvoerder. In het project wordt zorggedragen voor het overall project management, het opzetten van de living labs bij verschillende zorgaanbieders, en communicatie- en opschalingsactiviteiten. Na afloop zijn de living labs blijvend inzetbaar ter versterking en versnelling van innovatie.

Initiatiefnemer

GezondheidFabriek op basis van geïdentificeerd behoeften

Funding

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Kansen voor West II 2014-2020,

Gemeente Lelystad en Gemeente Almere

Project opbrengsten en producten

Het project heeft tien vermarktbare eHealth producten en -diensten opgeleverd ter ondersteuning van ouderen (thuis) en zorgprofessionals. (Toekomstige) eHealth ontwikkelaars kunnen beschikken over een living lab omgeving en instrumenten voor co-creatie en versnelling van nieuwe eHealth toepassingen. De activiteiten hebben een brede organisatieverandering in gang gezet bij de zorgorganisaties. 

In het project zijn ca. 420 eHealth toepassingen geïntroduceerd bij zorgprofessionals en ouderen. De eHealth introducties zijn volgens planning uitgevoerd in het Eerstelijnsverblijf. Vanwege de impact van de corona crisis was echter geen tijd en ruimte om de eHealth toepassingen daarna ook bij ouderen thuis aan te bieden en (technologisch, organisatorisch en financieel-economisch) te toetsen. 

Om zowel zorgprofessionals als eHealth ontwikkelaars/ondernemers te ondersteunen ontwikkelden kennispartners Hogeschool van Amsterdam en Waag verschillende instrumenten: de eHealth Implementatie Routekaart (links) helpt mensen werkzaam in de zorg en eHealth ondernemers bij het vinden van de weg om nieuwe zorgtechnologie te implementeren. Met de Business Model Toolkit ontwikkelen eHealth ondernemers een gevalideerd business case model. Beide zijn interactief en voorzien van uitleg. 

 

 

eHealth Implementatie Roadmap
Business Case Toolkit

Partners

Sponsors

Logo zwart.png
nieuwe logo definitief.png
bottom of page