Logo zwart.png

Project Het eHealth Gebruikers Gilde

Boosting the Silver Economy

slogan zwart png.png
Logo_EFRO_staand_kleur.png
1/0

Uitdaging

Binnen de ‘Silver Economy’ zijn de verwachtingen hoog gespannen ten aanzien van eHealth producten en diensten die de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen thuis kunnen ondersteunen. In de praktijk is het niet al (g)oud wat er blinkt: ouderen en hun formele en informele verzorgenden adopteren moderne technologie moeizaam. Het bedrijfsleven spreekt van een ‘implementatie infarct’.

Oplossing

Om de economische slagkracht van de ‘Silver Economy’ duurzaam aan te jagen, zet het project Het eHealth Gebruikers Gilde in op de succesvolle implementatie (bewustwording, gebruiksvriendelijkheid en verdienmodel) van eHealthdiensten en –producten ter ondersteuning van ouderen, zorgaanbieders én ondernemers. Via het zelf ervaren, co-creëren en integreren van eHealth toepassingen werken ondernemers samen met ouderen en verzorgenden aan de broodnodige cultuuromslag richting de succesvolle inzet van eHealth thuis.

 

Beoogd resultaat

Na drie jaar versterkt project Het eHealth Gebruikers Gilde de ‘Silver Economy’ met:

  • Maximaal 17 internationaal vermarktbare eHealth innovaties;

  • Heeft het regionale, innovatieve MKB toegang tot ‘Het eHealth Gebruikers Gilde’, een regionale, open eHealth implementatieomgeving ter versterking en versnelling van eHealth innovaties, ook na de project periode te gebruiken;

  • Zijn er minimaal 225 stuks eHealth toepassingen, sociaal én technologisch, geïntegreerd door ouderen en betrokkenen in ten minste 225 woningen in de metropoolregio Amsterdam;

  • Is er een brede eHealth opschalingscoalitie gevormd van ten minste 900 eHealth bewuste ouderen, 30 eHealth deskundige (thuis)zorgprofessionals, en 60 betrokken organisaties;

  • En maken zorgaanbieders hun organisaties ‘future proof’ door integratie van eHealth in het dienstenaanbod, ook na de project periode.

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek heeft het project samen met de partners ontwikkeld en succesvol subsidie aangevraagd. Zij is tevens penvoerder. In het project wordt zorggedragen voor het overall project management, het opzetten van de living labs bij verschillende zorgaanbieders, en communicatie- en opschalingsactiviteiten. Na afloop zijn de living labs blijvend inzetbaar ter versterking en versnelling van eHealth innovaties (acceptatie, integratie en opschaling).

Initiatiefnemer

GezondheidFabriek

Funding

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Kansen voor West II 2014-2020,

Gemeente Lelystad en Gemeente Almere

Partners

Sponsors

1/1
Logo zwart.png
nieuwe logo definitief.png