top of page

Project Fieldlabs

Zorg in de wijk in de 21e eeuw

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

Er is een mismatch ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod nu de zorgverlening zich verplaatst van ziekenhuizen en zorginstellingen naar de wijk. De professional krijgt daarbij te maken met een veranderende cliënt, met informele zorg en nieuwe zorgtechnologie. Dit vraagt om een nieuwe visie op onderwijs.

Oplossing

Binnen de metropoolregio Amsterdam bouwt deze Publiek Private Samenwerking drie fieldlabs: gebouwen onder beheer van een zorgaanbieder, waarin een omgeving wordt gecreëerd voor continu leren. Studenten, gediplomeerde zorgprofessionals en docenten.

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek levert voor het Fieldlab in Almere de project manager.

Initiatiefnemers

ROCVA, ROC van Flevoland
 

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page