top of page

Project FREEWheels

De zelfrijdende rolstoel

Project FreeWheels

Zelfrijdende rolstoel naar vrijheid

en autonomie

Uitdaging

Eenzaamheid en afhankelijkheid komen veel voor bij mensen met een mobiliteits probleem, zoals ouderen en mensen in een rolstoel. De behoeften van fysiek beperkte personen aan onafhankelijkheid en autonomie is ter harte genomen in de co-creatie van FreeWheels.

Oplossing

In dit project wordt de eerste zelfrijdende rolstoel ontwikkeld, die gebruikers in staat stelt zelfstandig(er) te leven met meer autonomie, meer keuze, controle en vertouwen in hun persoonlijke leven.

Rol GezondheidFabriek

Studenten Electronica, Ontwerpen en ICT maken gebruik van de R&D faciliteiten, ruimte, expertise en begeleiding van de Fabriek om hun co-makership stage opdracht uit te voeren. Bewoners en verzorgers van WoonMere testen FreeWheels.

Initiatiefnemer

Cinnovate

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page