top of page

Project Gift2Gift

Een senior-tot-senior platform dat zowel actief ouder worden als de deeleconomie stimuleert 

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

De overheid verlangt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en dat burgers actief participeren om dit mogelijk te maken. Ondertussen neemt het aantal ouderen dat alleen woont toe, evenals de roep om ondersteuning. Immers het ouder worden gaat gepaard met verlies van fysieke, mentale en sociale mogelijkheden en eenzaamheid en eentonigheid liggen op de loer.  

Oplossing

Het is een interessant gegeven dat ook het aantal ouderen met waardevolle kennis en vaardigheden toeneemt. In project Gift2Gift gaan we 'vragende ouderen' met 'helpende ouderen' bijeen brengen op weg naar de ontwikkeling van een innovatief, ICT gedreven cadeaukaart systeem. Het doel is een financieel gezond samenwerkingsplatform dat ouderen ondersteunt en activeert.

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek heeft het projectvoorstel mede opgesteld. Samen met Senior-Live organiseert zij in Nederland co-creatie sessies en doet onderzoek naar een duurzaam business model.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van Civics. Het consortium bestaat uit organisaties uit Denemarken, Portugal en Nederland.

Project opbrengsten

In het project is het innovatieve Gift-to-Gift (GtG) concept in Portugal, Denemarken en Nederland met ouderen geco-creëerd inclusief een eerste prototype, de ‘Helper app’. We hebben een tweezijdige markt ontdekt met kansen voor meerdere GtG-producten en diverse en sterke waarde proposities. De studie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd ten aanzien van de positionering, partnerkeuzes, technologie en veiligheid. Interessant detail is dat ouderen, of ze nu helpen of ontvangen, behoefte hebben aan erkenning en gezelschap. Naast behoefte aan typische klussen (zoals tuinwerk) in en om het huis is behoefte aan samen dingen doen (zoals museumbezoek). Gezien de beperkte technologische vaardigheden onder de doelgroep is besloten de GtG ontvanger zoveel mogelijk te ontzien, en het platform/ app zo gebruiksvriendelijk als maar mogelijk te maken.

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page