top of page

Project InnovCare

MyWepp Senior implementeren in Nederland

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

De MyWepp Senior toepassing is ontwikkeld in het Europees AAL project InnovCare. Daarmee is deze technologisch robuuste oplossing, die ouderen en hun mantel ondersteunt rondom langer zelfstandig thuis wonen, er nog niet. Wat is nodig om MyWepp Senior te adopteren en succesvol naar de markt te brengen?

Oplossing

Om de projectresultaten verder te brengen heeft ZonMw een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) toegekend. Via twee verschillende Nederlandse ‘gebruikersorganisaties’, Dementie-winkel.nl en Zorgfix Thuiszorg, gaan we met ouderen, informele en formele verzorgenden onderzoeken hoe MyWepp Senior het beste kan worden aangeboden, zowel wat betreft technologieën en functionaliteiten als bedrijfsmodel.

 

Rol GezondheidFabriek

GezondheidFabriek heeft het projectvoorstel mede ontwikkeld, voert het project management en coordineert en evalueert het implementatieonderzoek. Het project duurt 12 maanden. De lessen die worden geleerd zijn breed van toepassing op de implementatie van innovatieve ondersteunende technologie.

Initiatiefnemer

Brevidius B.V. Samen met Dementie-winkel.nl, Stichting Zorgfix Thuiszorg, GezondheidFabriek

Project opbrengsten

Onze studie toonde dat voor de meeste ouderen met (beginnende) dementie het een te grote stap is om digitale hulpmiddelen als MyWepp succesvol in te gaan zetten. Als men er wel in slaagt om ermee te starten, op basis van wederzijdse motivatie, interesse en ervaring met moderne technologie, dan dragen de MyWepp diensten daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van leven van de eindgebruiker en de mantelzorger. De aanwijzing is om op tijd te starten, wanneer de gebruiker (nog) het vermogen heeft om nieuwe technologie te leren kennen. MyWepp is nu verkrijgbaar voor particulieren via Dementie-winkel.

Met betrekking tot de thuiszorg zag men als routes voor de inzet van MyWepp: thuiszorg, ziekenhuis verplaatste zorg, palliatieve intensieve (thuis)zorg, digitaal ondersteunde zelfzorg en zorg aan zorgmijders (door corona). In de visie van Zorgfix wordt MyWepp als ‘management tool’ van de eindgebruiker ten bate van de eigen gezondheid EN welzijn ingezet. De routes zijn beperkt getest vanwege corona, en de vele technologische, organisatorische en financiële

randvoorwaarden voor acceptatie en integratie in de dagelijkse praktijk van de

thuiszorgorganisatie. Zorgfix heeft daarom de nodige voorbereidingen getroffen ten bate van bijvoorbeeld motivatie en educatie professionals alsmede beleids- en visievorming rond eHealth. Bekostiging kan uit de zvw beschikbare gelden door te declareren voor ‘thuiszorgtechnologie product 1062’.

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page