top of page

Kennis

wordt gedeeld met het netwerk 

De Gezondheidfabriek wil zowel kennisloket als kennisbank zijn. Kennis en kunde geproduceerd in de GezondheidFabriek, zoals onderzoeks- en project resultaten, nieuwe methodieken en ‘good practices’, is vrij beschikbaar voor ieder om van te leren en op voort te bouwen. Ontsluiten van de opgedane kennis gebeurt via de projectpagina’s, en door deze in te brengen in bijeenkomsten en in nieuwe projecten.

Ook voor onderzoeksopdrachten kun je bij de GezondheidFabriek terecht. Zie onder enkele voorbeelden.

Onze kennis projecten

Alles is Gezondheid

Op naar een gezamenlijke en integrale aanpak voor welzijn en welvaart in Almere: Analyse van de ‘gezonde economische kansen voor Almere’ voor de afdeling Economische Zaken van de gemeente Almere (2017)

Think BIG: DATA voor gezondheid

Think BIG: DATA voor Gezondheid: inventarisatie van de big data kansen en publiek private spelers in het Nederlandse Life Sciences & Health landschap in opdracht van het Ministerie EZ en Dutch Digital Delta/ Commit2Data programma (2017)

Anker 2
nieuwe logo definitief.png
bottom of page