top of page
Kennis
Talent
Lab
Netwerk
GezondheidFabriek projecten

Yes! Jij hebt een projectidee!

Read this first:

GezondheidFabriek heeft

alle expertise in huis

om projecten succesvol

te ondersteunen.

Je kunt jouw project aan ons doorgeven als het voldoet aan deze criteria:

​De maatschappelijke waarde van je projectdoel past bij de missie en doelen van de GezondheidFabriek.

De economische waarde van het project biedt mogelijkheden tot opschaling en marktrealisatie.


Bij de kennis in het project is sprake van een kennisvraagstuk en kennisontwikkeling.


Van alle ketenpartners is er een vertegenwoordiging aanwezig in het project.


Opgedane kennis en kunde is vrij toegankelijk voor, en vrij om te delen door alle consortium partners.

 

Dit betekent dat elk project wordt gescreend op het delen van intellectueel eigendom, het gebruik van open standaarden, privacy voorwaarden en samenwerkingsstructuur.
 

In jouw project idee nemen in Nederland gevestigde partners deel. Het project is (ook) in Nederland georganiseerd.

 

De samenwerking in de GezondheidFabriek is niet beperkt tot partners uit Flevoland of de Metropoolregio Amsterdam. Via regionale partners kunnen oplossingen wel regionaal worden toegepast.

 

Verder vinden wij de volgende factoren relevant voor een succesvol project:


Er is voldoende draagvlak en relevante partners tonen interesse in het project.


Er is sprake van synergie met andere projecten en opgebouwde kennis.


De mogelijkheden om financiering aan te trekken zijn gunstig. Deelname in projecten vraagt actieve investering (in cash, materialen of uren) van alle partners.

Subsidie voor een project wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijk partners en/of onderwijsinstellingen en is dus in principe niet beschikbaar voor bedrijven. De GezondheidFabriek beschikt zelf niet over financiële middelen en kent geen financiële middelen toe aan projecten.


 

Het intake formulier kan ingevuld worden via onderstaande button. Wij kunnen aan de hand van dit formulier beoordelen en toetsen of je projectidee inhoudelijk voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

 

Binnen een week na ontvangst nemen wij contact op. Bij positieve beoordeling bespreken wij met elkaar welke ondersteuning geboden kan worden. Bij vragen of twijfel kun je altijd contact opnemen.Voor het ondersteunen van projecten rekent GezondheidFabriek een ondersteuningsfee.

 

Deze fee is qua hoogte afhankelijk van het feit of een project daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. De projectmanagers helpen de projectgroepen in alle fases. Of het nu gaat om projectontwikkeling, subsidie aanvragen, technische R&D, projectmanagement of communicatie.

nieuwe logo definitief.png
bottom of page