top of page
GezondheidFabriek projecten

Onze innovatieprojecten

plaatje%2520projectwebsite3_edited_edite
hartje.png

PROJECT

COMPLETED

MyWepp Senior is een digitale oplossing die ouderen met hulp van (in)formele verzorgenden thuis ondersteunt. Met deze ZonMW Verspreidings- en Implementatie Impuls onderzoeken we met gebruikers wat nodig is om MyWepp succesvol naar de markt te brengen.

TalentontwikkelingW%26T_edited.jpg

Vanaf schooljaar 2020 is wetenschap en technologie opgenomen in de doelen van basisonderwijs en kinderopvang! Via techniekeducatie werken we in deze publiek private samenwerking aan de integratie van wetenschap en technologie op basisscholen en kinderopvangcentra.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

TITTAN wil het regionaal innovatie beleid rondom actief en gezond ouder worden  verbeteren. Zeven EU regio's wisselen 'good practices' uit om vervolgens lokaal  beleidsmaatregelen te implementeren die ten goede komen aan het ontwikkelen, de adoptie en het gebruik van innovatieve technologische oplossingen. 

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

Binnen de metropoolregio Amsterdam bouwt deze Publiek Private Samenwerking drie fieldlabs: gebouwen onder beheer van een zorgaanbieder waarin
een omgeving wordt gecreëerd voor continu leren.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

In zes proeftuinen bouwen begeleiders van kinderen met autisme kennis en ervaring op  over de wijze waarop zij bestaande sociale robots als ondersteuning kunnen inzetten in het streven naar een optimale leeromgeving.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

In FIT wordt behoeften en aanbod in kaart gebracht om mensen met dementie door middel van een keuzehulp een passend, persoonlijk pakket van oplossingen (producten en diensten) aan te bieden: ondersteuning op maat bij de specifieke situatie en fases van dementie.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

Het inschatten van het risico op vallen is belangrijk voor een tijdige en gerichte interventie om vallen te voorkomen. In het BRAVO project wordt samen met MKB-bedrijven nieuwe kennis ontwikkeld over technologie om valrisico te kunnen inschatten in realistische omgevingen (woonomgeving en ziekenhuisomgeving) en over de acceptatie van dergelijke technologie.

hartje.png

PROJECT

CLOSED

Dit Centrum voor Innovatief Vakmanschap  organiseert de Publiek Private Samenwerking en innovatiekracht nodig om de ouderenzorg te vernieuwen. De drie doelstellingen: innoveren (via zorginnovatie labs), opleiden (via leerwerkplaatsen) en kennisdelen (via zorginnovatie portaal en praktijkonderzoek)

In dit project wordt de eerste zelfrijdende rolstoel ontwikkeld, die gebruikers in staat stelt zelfstandig(er) te leven met meer autonomie, meer keuze, controle en vertrouwen in hun persoonlijke leven.

plaatje huis4.jpg
hartje.png

PROJECT COMPLETED

Via het zelf ervaren, co-creëren en integreren van eHealth toepassingen werken ouderen samen met verzorgenden en ondernemers aan de cultuuromslag richting de succesvolle inzet van eHealth toepassingen thuis. Het project wil het zogenaamde 'eHealth implementatie infarct' oplossen en de 'Silver Economy' duurzaam aanjagen

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

De Publiek Private Samenwerking TechPack Flevoland is opgericht om meer studenten warm te maken voor een baan in de techniek. Om +100 uitstroom te realiseren zal geïnvesteerd worden in werving en in nieuwe onderwijsinnovaties (skillslabs, stagemodellen, nieuwe associate degrees) voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

BrainGymmer.png

BrainGymmer omvat onderzoek naar en ontwikkeling van nuttige en leuke online trainingsprogramma’s voor mensen met een mentale aandoening. Omdat de basis van het werk in de neurowetenschappen ligt wordt veel samengewerkt met onderzoekers.

Overzicht projecten

Projecten

Samen produceren wij gezondheid

Het primaire doel van de GezondheidFabriek is het faciliteren van innovatieprojecten. Inmiddels ondersteunen wij zo’n twintig projecten. In de projecten wordt gewerkt met lokale, landelijke en Europese consortiumpartners. Zo werkt men samen aan een nieuw product of dienst, aan de zorgprofessional van de toekomst of aan de inrichting van een geheel nieuw zorgsysteem.

Sommige projecten zitten in de fase van planvorming, andere zijn reeds gestart. Sommige plannen zijn met een subsidie gehonoreerd, en af en toe komt een idee toch niet van de grond. Heb jij een initiatief, idee of wens voor een nieuw project, dan horen wij graag van je. Zie hier de projecten in uitvoering.

Afbeelding maslow UTOPIA.jpg

Project U-TOPIA zet stappen richting het ervaren van meer persoonlijke macht en kracht. In het project worden, via co-creatie en markt exploratie, concepten voor ondersteunende technologie ontworpen, die tegemoet komen aan de behoeften van ouderen met hiv om hun kwaliteit van leven te managen en verbeteren.

gift2gift.png

In Europese project Gift2Gift brengen we 'hulpbehoevende ouderen' samen met 'helpende ouderen' op weg naar de ontwikkeling van een innovatief, ICT gedreven cadeaukaart systeem. Het doel is een financieel gezond samenwerkings- platform dat ouderen ondersteunt en activeert.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

nieuwe logo definitief.png
bottom of page