top of page
hartje.png

PROJECT COMPLETED

Project RoboPlus

Ondersteuning voor het werken met sociale robots in de begeleiding van kinderen met autisme

Uitdaging

De ondersteuning van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is een uitdaging voor elke begeleider. Academische studies laten veelbelovende resultaten zien bij de inzet van sociale robots, echter dit is vaak technology driven en gaat niet uit van de praktijk.

Oplossing

In dit project wordt in zes proeftuinen kennis en ervaring opgebouwd over de wijze waarop begeleiders sociale robots als ondersteuning kunnen inzetten in individuele begeleidingstrajecten en groepsactiviteiten.

Rol GezondheidFabriek

Als praktijkpartner ondersteunt de GezondheidFabriek de communicatie en disseminatie activiteiten ter verspreiding van de resultaten. Organisatie bijeenkomst 'Sociale Robots in de Zorgpraktijk' in eHealthweek 2018

Initiatiefnemer

Lectoraat Robotica, Hogeschool Windeheim Flevoland

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page