top of page
Uitgelichte berichten

GezondheidFabriek completeert quadrupel helix bestuur

De GezondheidFabriek koppelt grote (en kleine) uitdagingen in zorg en welzijn aan slimme ideeën en partners. Via innovatieprojecten met burgers, bedrijven, overheden, zorgaanbieders en kennisinstellingen zorgt zij dat behoeften en oplossingen elkaar vinden.

Ook voor het bestuur is gezocht naar een goede vertegenwoordiging van de verschillende typen partners. Wij zijn daarom blij dat sinds deze zomer Rien Komen en John Bos het bestuur versterken met hun kennis en netwerken in, respectievelijk, het onderwijs en de zorg. Samen met Paul Offerman, voorzitter van de GezondheidFabriek (als vader van een dochter met een meervoudige beperking de gebruiker vertegenwoordigend), en Sietse Dugour, secretaris (het bedrijfsleven vertegenwoordigend) vormen zij een actief bestuur. Wij bedanken vertrekkend lid Steven Han, die recent de Zorggroep Almere verliet, voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de GezondheidFabriek.

John Bos is voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonzorg Flevoland, een innovatieve organisatie met een breed aanbod aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten verdeeld over woonzorglocaties en thuiszorg. Rien Komen verruilt per 1 januari 2019 zijn functie als directeur van Hogeschool Windesheim Flevoland voor die van Lid van het College van Bestuur van de Aeres Groep. Kennisinstelling Aeres verzorgt alle niveaus van het beroepsonderwijs in de groene (agri, food, gezonde) hoek.

Recente berichten
Archief
nieuwe logo definitief.png
bottom of page