top of page

Talent In de verbinding van onderwijs en praktijk

ligt de sleutel tot vernieuwing

In de GezondheidFabriek is er veel aandacht voor onderwijs en de professional van de toekomst. Iedereen is er bij gebaat dat afgestudeerd talent goed voorbereid de arbeidsmarkt op komt. Daarom werken we actief samen met onderwijsinstellingen, MBO en HBO, om onderwijsprogramma’s beter te laten aansluiten op de markt, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, op moderne technieken en nieuwe methodieken. Bovendien halen slimme bedrijven en zorgorganisaties via stageplaatsen en projecten schaars en excellent talent in huis.

 

Zie hier onze Talent projecten en activiteiten ter inspiratie.

Over ons

Onze talent projecten

Het project organiseert de Publiek Private Samenwerking en innovatiekracht nodig om de ouderenzorg te vernieuwen. De drie doelstellingen: innoveren (via zorginnovatie labs), opleiden (via leerwerkplaatsenen) en kennisdelen (via zorginnovatie portaal en praktijkonderzoek).

 

Binnen de Metropoolregio Amsterdam bouwt deze Publiek Private Samenwerking drie field labs: locaties onder beheer van een zorgaanbieder, waar voor studenten, zorgprofessionals en docenten een omgeving wordt gecreëerd om continu te leren.

nieuwe logo definitief.png
bottom of page