top of page
TalentontwikkelingW&T.jpg

Project Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

Uitdaging

Technologie krijgt een steeds grotere rol in de wereld om ons heen. Vanaf schooljaar 2020 is wetenschap en technologie opgenomen in de kerndoelen van zowel het basisonderwijs als in de ontwikkeldoelen van de kinderopvang.

Oplossing

Het project zet techniekpromotie om techniekeducatie door wetenschap en technologie blijvend te integreren op basisscholen en kinderopvangcentra. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn eigenaren van dit proces. Doel is om kinderen vanaf een jonge leeftijd wereldwijs te maken door ze in hun spel van alledag ook te laten leren over wetenschap en technologie.

Rol GezondheidFabriek

Het consortium betreft een publiek private samenwerking in de metropoolregio Amsterdam. De GezondheidFabriek zorgt voor de verbinding met de wereld van technologie (partners) in zorg en welzijn o.a. via inspiratie sessies en als faciliteit voor spelend leren. 

Initiatiefnemers

ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. Een samenwerking van vakonderwijs, basisscholen, kinderopvang en BSO, kennisinstituten, bedrijven en brancheorganisaties en lokale overheden.

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page