top of page

Project Publiek Private Samenwerking

TechPack Flevoland 

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

De technische sector in Flevoland wordt tussen nu en 2020 geconfronteerd met een dreigend tekort aan technici. Het huidige aanbod is met circa de helft van de benodigde duizend goed opgeleide technici per jaar, waarvan tweederde MBO, niet toereikend.

Oplossing

Om +100 uitstroom te realiseren zal geïnvesteerd worden in werving en in nieuwe onderwijsinnovaties (skillslabs, stagemodellen, nieuwe associate degrees) voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Rol GezondheidFabriek

Vanuit de Gezondheidfabriek wordt specifiek de integratie van zorgtechnologie  in de technische opleiding ondersteund via de inrichting van een skillslab.

Initiatiefnemer

ROCvanFlevoland

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png
bottom of page