Project TITTAN

Network for technology, Innovation and Translation in Ageing

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

Onze Europese regionale gezondheidszorgsystemen houden nog onvoldoende rekening met de vergrijzinging, en moeten qua kwaliteit en prestatie aangepast ten bate van actief en gezond ouder worden.

Oplossing

TITTAN wil het regionaal innovatie beleid verbeteren door tussen 7 EU regio's good practices uit te wisselen en op basis daarvan lokaal die maatregelen implementeren die ten goede komen aan het ontwikkelen, adopteren en gebruiken van innovatieve technologische oplossingen.

Rol GezondheidFabriek

Samen met de Gemeente Almere verzamelt de GezondheidFabriek regionale best practices en wisselt deze transnationaal uit op weg naar een actie plan om lokaal vernieuwend beleid te formuleren gebaseerd op de meest effectieve maatregelen voor actief en gezond ouder worden.

Initiatiefnemer

Het project is een spin off van het EIT projectvoorstel LifeKIC, geinitieerd door het 'Health Knowledge Agency' (ACIS) van Galicia, Spanje. 

Partners

Sponsor

nieuwe logo definitief.png