Project U-TOPIA

Op naar empowerment van ouderen met hiv

hartje.png

PROJECT COMPLETED

Uitdaging

Infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) is vandaag de dag gelukkig niet langer een doodvonnis. Dankzij effectieve antiretrovirale therapie is hiv een chronische aandoening geworden. Een langer leven echter is niet gelijk aan een leven in goede gezondheid: de groeiende populatie ouderen met hiv ervaart relatief veel fysieke, mentale en sociale klachten.

Oplossing

Project U-TOPIA zet stappen richting het ervaren van meer persoonlijke macht en kracht. In het project worden, via co-creatie en markt exploratie, concepten voor ondersteunende technologie ontworpen die tegemoet komen aan de behoeften van ouderen met hiv om hun kwaliteit van leven te managen en verbeteren.

Rol GezondheidFabriek

De GezondheidFabriek heeft het project mede ontwikkeld en aangevraagd. Zij coördineert het project namens Nederland, en neemt een rol in de uitvoering van de co-creatie sessies en het onderzoek naar inspirerende concepten voor zelf management.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van UTOPIA_BXL. Het consortium bestaat uit organisaties uit België, Portugal, Oostenrijk en Nederland met toegang tot primaire (ouderen met hiv) en secundaire gebruikers (hiv artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers). Waag, Instituut voor Kunst, Wetenschap en Technologie, begeleidt het co-creatie proces.

Partners

Sponsor

1/0
nieuwe logo definitief.png