top of page

Hoe maakt u het?

In de GezondheidFabriek

maken we het samen!

hartje.png

GezondheidFabriek stopt
maart 2022

 

In de GezondheidFabriek zetten we vraag en aanbod om in actie. Wij koppelen grote (en kleine) uitdagingen in zorg en welzijn aan slimme ideeën en partners. Via innovatieprojecten met burgers, bedrijven, overheden, zorgaanbieders en kennisinstellingen zorgen wij dat behoeften en oplossingen elkaar vinden. De GezondheidFabriek maakt samenwerken makkelijker.

De expertise van onze partners ligt op het snijvlak van technologie, data science, zorg en welzijn. De kennis en kunde die we samen ontwikkelen delen we met het netwerk. Zo werken we samen aan een gezonde en sociale samenleving.

Wij combineren technologische en sociale innovatie. Neem het verhaal van Birgit & WoonMere

In Almere Poort realiseerden ondernemende ouders WoonMere, een bijzondere woongroep voor hun kinderen met een beperking. Kinderen, ouders, woningcorporatie, zorgaanbieder, gemeente, leveranciers van domotica en vele anderen organiseerden samen huisvesting op maat.

 

In WoonMere krijgen mensen als Birgit de kans zelfstandig te zijn. De zorgbegeleiders hebben hun handen vrij voor ‘echte’ zorg en ondersteuning.

 

Voor de GezondheidFabriek is WoonMere een inspirerend voorbeeld en testbed. Birgit en haar huisgenoten kunnen niet wachten tot ze FreeWheels mogen uitproberen, de eerste zelfrijdende rolstoel. Gemaakt in de GezondheidFabriek door studenten in opdracht van technologiebedrijf Cinnovate.

De GezondheidFabriek is een open leer- en werkomgeving

Onze deuren staan open voor iedereen met een kennisintensief vraagstuk of kansrijk initiatief, dat niet alleen geklaard kan worden. Wij geloven in de kracht van samenwerking om kennis en creativiteit te bundelen. Typische samenwerkingspartners zijn burgers en patiënten, onderzoekers en studenten, zorg en welzijn organisaties, ondernemers, en vaak ook gemeenten. Partners kunnen gebruik maken van verschillende praktische activiteiten en faciliteiten.

Netwerk

  Kennis

Toegang tot

publiek en private partners

Wij delen successen, onderzoek en

project resultaten

Samenwerken met opleidingen

en studenten

Van R&D en data faciliteiten tot

co-creatie in proeftuinen

Projecten beginnen met de wensen en aspiraties van mensen

Op weg naar impact en succes zijn vervolgens ‘launching customers’ en innovatieve ondernemers onmisbaar. In projecten faciliteert de GezondheidFabriek de benodigde publiek private samenwerking, financiering en planvorming richting schaalbare oplossingen. Dit kan een nieuw product of dienst zijn, de zorgverlener van de toekomst, maar ook een complete systeeminnovatie. Zie onze projecten voor een indruk.

Zie hier onze projecten

In dit project wordt door HBO studenten in opdracht van Cinnovate de eerste zelfrijdende rolstoel ontwikkeld, die kwetsbare gebruikers in staat stelt zelfstandiger te leven met meer autonomie, meer keuze, controle en vertrouwen in hun persoonlijk leven.

hartje.png

PROJECT

COMPLETED

Binnen de Metropoolregio Amsterdam bouwt deze Publiek Private Samenwerking drie field labs: locaties onder beheer van een zorgaanbieder, waar voor studenten, zorgprofessionals en docenten een omgeving wordt gecreëerd om continu te leren.

Onze partners

Onze sponsors

nieuwe logo definitief.png
bottom of page